Exercici abdominal: plank balance

Una altra variant de la planxa abdominal. En aquest cas la variació consiteix en desplaçar el cos endevant i enrere mitjançant un moviment dels turmells i intenant mantenir tota l’estona el tronc quiet i la zona lumbar en posició neutre.


No comments yet.

Deixa un comentari

Powered by WordPress. Designed by WooThemes