Plank balance

Una altra variant de la planxa abdominal. En aquest cas la variació consisteix en desplaçar el cos endevant i enrere mitjançant un moviment dels turmells i intenant mantenir tota l’estona el tronc quiet i la zona lumbar en posició neutre.

És important no fer força amb les espatlles, ni deixar que les lumbars caiguin. S’ha de mantenir tot el tronc en tensió perquè la musculatura abdominal i lumbar treballin fort i notem el benefici.


No comments yet.

Deixa un comentari

Powered by WordPress. Designed by WooThemes