EXERCICIS PER POSAR-TE EN FORMA 1, LLIÇO 1

En la primera lliçó d’exercicis per posar-te en forma, realitzarem un circuit de 9 exercicis.  Un circuit significa que haurem de fer tots els exercicis amb les repeticions que marco un darrere l’altre. Això serà una volta. Després  descansarem un minut i tornarem a fer una segona volta.  Els exercicis són: aixecar genolls, flexions de genolls  (o sense recolzar-los si podeu), pas al costat, planxa, squat, planxa lateral esquerre i planxa lateral dreta, aixecar maluc. No patiu pels noms, veient el vídeo és molt fàcil de realitzar-los correctament un cop tinguem la força necessària.

Són exercicis que combinen el treball de força amb el treball càrdiovascular, tots realitzats amb el vostre propi cos. D’aquesta manera no necessitem cap material accessori per començar a posar-nos en forma.

https://youtu.be/l9kYhHwhIg4

Powered by WordPress. Designed by WooThemes