EXERCICIS PER POSAR-TE EN FORMA 2. LLIÇÓ 7

Penúltima classe del curs per posar-se en forma des de casa, nivell 2. Avui teniu una piràmide de pujada i de baixada, tot i que l’exercici 10, la planxa de 100″ no el repetirem per no sobrecarregar massa la zona.

Aquestes classes acumulatives de repeticions, ens les hem de pendre com un treball complet de tot el cos, intentant fer totes les repeticions seguides i descansant el mínim possible sempre que no tinguem dolor ni noteu massa sobrecàrrega en aluna zona concreta.

D’aquesta manera mantindrem el cor a un ritme alt , al mateix temps que treballem molts músculs…i això ens ajuda a que un cop acabat l’entrenament el nostre cos segueixi actiu per intentar recuperar l’energia gastada i que els músculs es facin més forts després de l’esforç.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes