Política de privadesa

1. AVÍS LEGAL I TERMES D’ÚS
En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de
juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa
constar:
1.1. Dades identificatives del responsable
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de
comerç electrònic, l’informa que el titular d’aquesta pàgina és Manel Paz Valenciano amb CIF / NIF 39362010v i domicili social es troba Plaça hospital, 2 bx 1a,08242 Manresa (Barcelona)  sent la seva activitat social: monetització via afiliació i mitjançant subscripió a contingut de pagament mensual, si s’escau i informació dels serveis de fisioteràpia que realitza.
1.2. Finalitat de la pàgina web.
Els serveis prestats pel responsable de la pàgina web fisioterapiaefis.com són els següents:
• Informació sobre continguts concrets a través d’email
• Gestionar la llista de subscriptors i usuaris adscrits a la web

• Rebre ingressos si s’escau per comissions a través d’afiliació així com la gestió de pagaments dels
mateixos.

 

 

1.3. usuaris:

L’accés i / o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest
accés i / o ús, els presents termes d’ús, però, pel mer ús de la pàgina web no significa l’inici de relació laboral / comercial alguna.
1.4. Ús del lloc web i captura d’informació:

1.4.1 ús del lloc web
El web fisioterapiaefis.com proporciona l’accés a articles, informacions, serveis i dades (en endavant, “els
continguts “) propietat de Manel Paz Valenciano. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del web.
El responsable de la web, es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions
que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes,
pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu
parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, el web no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del
bloc o altres eines de participació que puguin crear-se, d’acord amb el que preveu la normativa
d’aplicació.
1.4.2 Captura d’informació
– Galetes de rastreig
– Navegació i Adreça IP: En navegar per aquesta web, l’usuari facilita de forma automàtica al
servidor del web informació relativa a la teva adreça IP, data i hora d’accés, l’hipervincle que li
ha reenviat a aquestes, el teu sistema operatiu i el navegador utilitzat. L’Agència Espanyola de Protecció
de Dades considera la IP com a dada de caràcter personal. Aquest web no utilitzarà la IP per identificar
seus usuaris, aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització de
estadístiques d’accés i visites a la web, per analitzar tendències, administrar el lloc, i per recopilar
informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt. En cap cas seran
comunicats o cedits a tercers.
1.5 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
El web no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que
poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de
disponibilitat del lloc web, – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així
com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver
adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
1.6 MODIFICACIONS
El web es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes
en el seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través
de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu web.
1.7. GENERALITATS
El web perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització
indeguda del seu web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en
dret.
2. POLÍTICA DE PRIVACITAT
De conformitat amb el que disposa el Reglament General (UE) sobre Protecció de Dades,
mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat prestes el teu consentiment informat,
exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcions a través de la pàgina web clubsalutonline.cat
(Des d’ara LLOC WEB) siguin incloses en un fitxer d’Usuaris Web propietat de Manel Paz Valenciano, les dades del apareixen al començament de l’avís:
Tot això degudament inscrit davant l’agència Espanyola de Protecció de Dades i respecte del qual es
garanteix que s’han aplicat les mesures de seguretat tant organitzatives com tècniques requerides
pel RGPD.

2.1 FINALITAT, LEGITIMACIÓ, CATEGORIA DE LES DADES RECOLLIDES,
CONSENTIMENT AL TRACTAMENT, MENORS D’EDAT.

Tal com es recull en la normativa, s’informa a l’usuari que, a través dels formularis
de contacte, o subscripcions es recullen dades, els quals s’emmagatzemen en un fitxer, amb la
exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques. Com ara: butlletins (newsletters), noves entrades (posts), ofertes comercials, abonament al club, així com altres comunicacions que el web cregui que son interessants per als seus usuaris. Els camps marcats com de resposta obligatòria, són imprescindibles per a realitzar la finalitat expressada si com les finalitats establertes en elaviso legal.Asimismo podrà donar compliment mitjançant les dades, als requeriments sol·licitats per losUSUARIS. .Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i sota cap concepte, aquestes dades serán cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.L’ acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert de doble opt-in, s’ entenderà a tots els efectes com la prestació de consentiment explícit  i INEQUIVOC de l’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els térmes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament acausa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors dels serveis i encarregats del tractament de dades. En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als quals han estat recollides les dades ni molts menys cediré a un tercer aquestes dades.

2.1.1 EXACTITUT I VERACITAT DE LES DADES

Obviamente ets l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que em remiteixis de qualsevol tipus de responsabilitat referent a això com a usuari, has garantir l’exactitut i autenticitat de les dades personals facilitades havent d’ aportar la informació completa i correcta en els diferents formularis de captació de dades

.2.2 MENORS dE EDAT

En el supòsit de ser major de tretze anys, podràs registrar-te sense necessitat del consentimient previo dels teus pares o tutores.¿Qué ocorre en el cas que siguis menor de 14 anys? en aquest supòsit, serà condició obligatòria el consentiment dels teus pares o tutors per que poguem tractar les seves dades personales.

Advertencia: Si tens menys de tretze anys i no has obtingut el consentiment dels teus pares, no pots registrar-te a la web pel que procedirem a denegar la seva sol·licitud en cas de tenir constancia d’això

.2.3 LEGITIMACIÓ

Gracies al consentiment, podem tractar les teves dades i és requisit obligatori per podersuscribirte a la pàgina web.Como bé saps, pots retirar el teu consentiment en el moment que ho desitgis

.2.4 CATEGORIA DE  LES DADES

Los dades demanades en cap moment són especialment protegides, sinó que es troben categoritzades com dades identificatives.

2.5 TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservaré les teves dades durant el temps legalment establert o fins que solicitis eliminar-les.

2.6 COMPLIMENT dE lA NORMATIVA d’APLICACIÓ

El responsable del web, fins a la data compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15 / 1999de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007 de21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica i demés  normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.A partir de maig de 2018, ens regirem per la normativa que entrarà en vigor, sent el Reglamento General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.

Tanmateix, l’ informo que donant compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç electrònic i se li demanarà consentiment al USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment. En compliment del que estableix la normativa, l’informem que les dades subministrades , així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de Manel Paz Valenciano tractats per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui. Addicionalment, l’USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de laweb. En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’USUARI podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstes més endavant en l’apartat “Exercici de Drets”

2.7. MESURES DE SEGURETAT.

Le informo que tenim implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organizatives snecesarias per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia , la naturaleza de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu el RGPD. Tanmateix, s’han establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat  i integritat de la informació en la seva organització mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades

.2.8. EXERCICI DE DRETS

Aquellas persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través del web, podran dirigir al titular de la mateixa per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades als fitxers. L’informem igualment que pot presentar reclamació davant l’Autoritat de Control.El mètode més ràpid i senzill seria accedint al teu compte d’usuari directament i modificar les teves dades o esborrar el teu compte d’usuari. Qualsevol informació que necesitem emmagatzemar, en virtut d’una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per aquella finalitat en lloc de ser esborrada.En el present cas, no es realitzen tractaments automatitzats de dades, i en el cas de fer-ho, l’informarem al respecte. L’ interessat podrà exercirr els seus drets mitjançant comunicació per escrit amb l areferencia “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l’adreça: Plaça hospital, 2 bx 1a. 08242 Manresa, Barcelona.  També podrà exercitar els drets, a través del correu electrònic: info@clubsalutonline.cat

2.9 LINKS O ENLLAÇOS EXTERNS

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure hipervincles a d’altres llocs que no són operats o controlats pel lloc web. Per això la web no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts detales llocs o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informaciónpersonal a aquests llocs web aliens a la web, tingui en compte que les seves pràctiques de privacidadpueden diferir de les nuestras.El únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir als enllaços i conèixer el nostre treball , tot i que clubsalutonline.cat no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos. El web no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar a l’Usuari per accés a aquests links.

2.10 MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT .

EL RESPONSABLE DEL WEB es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de Agència Espanyola de Protecció de Datos. Cualquier modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de las seva efectiva  aplicació. L’ús de la web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos

2.11 RESPONSABLE DEL FITXER, I ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

El responsable del fitxer de dades és Manel Paz Valenciano .Com encarregats de tractament aliens a l’esmentat responsable:

Hosting: cdmon.

Plataforma d’email màrquetig: Mailpoet

Plataforma de pagament: Stripe

2.12. SERVEIS OFERTS PER TERCERS EN AQUESTA WEB

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, fisioterapiefis.com utilitza els determinados prestadors de serveis sota les seves corresponents condicions de privacidad.

Política De Privacitat de la publicitat proporcionada a Adsense: Google Adsense.Política de privacitat de fonts de rastreig utilitzades en aquest lloc web: Google (Analytics) .Política de privacitat d’Amazon: Amazon

A la web també s’estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constituyennuestra audiència i què és el que necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris tambié ens  ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més relevantes.L’ usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web a La web (el “Hiperenllaç”). L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relaciones entre La Web i el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç , ni l’acceptació o aprovació per part de La web dels seus continguts o serveis. En tot cas, La web es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment cualquier Hiperenllaç al Lloc Web.

2.13. ¿NO VOLS REBRE INFORMACIÓ DE NOSALTRES O VOLS REVOCAR EL TEU CONSENTIMENT?

De conformitat amb el que disposa la Llei 34/20023, de 11 de juny de serveis de la societat de la informació i del Comerç Electrònic pots oposar-te a l’ús de la seva informació per fins publicitaris, investigacions de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció en QUALSEVOL MOMENT, així com revocar el teu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu) .Per això, hauràs d’enviar un correu electrònic a l’adreça info@clubsalutonline.cat.

En relació amb la gestió de les teves dades associats als perfils socials de Manel Paz Valenciano, l’exercici del dret d’accés, dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d’accés a la informació dels perfils dels usuaris. En relació amb els drets d’accés i rectificació, li recomanem que només podràs saisfer en relació a la informació que es trobi sota el control de Manel paz Valenciano. A més podrà deixar d’interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials, eliminar loscontenidos que deixin de interessar o restringir amb qui comparteix les seves connexions, mitjançant losmecanismos estipulats en les diferents xarxes socials.El usuari podrà accedir a les polítiques de privacitat de cada Xarxa Social, així com configurar el seu perfilpara garantir la seva privacitat. Animo els usuaris a familiaritzar-se amb les condicions d’ús de les distintas xarxes socials abans de començar a usarlas.Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/Google: http://www.google.es/intl / és / policies / privacy / Twitter: https://twitter.com/privacy

2.14 ACCEPTACIÓ i CONSENTIMIENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part del responsable de la web en la forma i per a les finalitats indicades en l’avís legal.

2.15 CANVIS EN LA ACTUAL POLÍTICA DE PRIVACITAT

El responsable del web es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-anovedades legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, elPrestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada enpráctica.

3. POLÍTICA DE COOKIES

La LSSI-CE, obliga a tots els que tinguin un bloc o un web a advertir l’usuari de la existencia de cookies, informar sobre elles i requerir permís per descargarlas.No sempre és possible comptar amb informació actualitzada de les cookies que terceres parts puguin utilitzar a través d’aquest lloc web. Per tant, en cas que et trobis amb aquest tipus de cookies en aquest lloc web i no estiguin ennumerades a la llista següent, t’informo de la importància de comunicar-m’ho. També pots posar-te  en contacte directament amb el tercer per demanar-li informació sobre les cookies que col·loca, la finalitat i la durada de la cookie, i com ha garantit el seu privacidad.

¿Cómo podem classificar les cookies?

Segons la seva finalitat: cookies tècniques: Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per a  al correcte funcionament d’un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix. Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d’opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb  xarxes socials, etc.

Cookies de personalització: Aquestes cookies permeten a l’usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l’idioma, configuració regional o tipus de navegador.

Cookies analítiques: les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals web, per elaborarperfiles de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l’oferta de productes i serveis. Per exemple, mitjançant una cookies analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d’un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

Cookies publicitàries / de publicitat: Les galetes publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d’accés, el contingut editat, etc. Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informacióndel comportament a través de l’observació d’hàbits, estudiant els accessos i formant un perfilde preferències de l’usuari, per oferir-publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.Según termini:

cookies de sessió: Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l’usuari està navegant per la pàgina web i s’esborren al finalitzar.

Cookies persistents: Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l’usuari, per un temps més  llarg, facilitant així el control de les opcions indicades sense haver de repetir certs paràmetres cada cop  que es visiti el lloc Web.

3.1 LES COOKIES QUE UTILITZA AQUESTA WEB

En aquest web s’utilitzen cookies pròpies i de tercers per aconseguir que tinguis una millor experiencia de navegació, puguis compartir contingut en xarxes socials, per mostrar anuncis enfunción als teus interessos i per obtenir estadístiques de usuaris.Como usuari, pots rebutjar el tractament de les dades o la informació bloquejant aquestes cookies mitjançant la configuració apropiada del seu navegador. No obstant, has de saber que, si ho fas, pot ser que aquesta web  no funcioni adecuadament .Según els termes inclosos en l’article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic, si continues navegant, estaràs prestant el teu consentimient per l’ocupació de les cookies que detallo a continuación.Las galetes d’aquest web ajuden a: • Fer que aquesta web funcioni correctament • Estalviar el haver d’iniciar sessió cada vegada que visites aquest lloc • Recordar la vostra configuració durant i entre les visites • Permetre’t visualitzar vídeos • millorar la velocitat / seguretat del lloc • Que pugui compartir pàgines amb xarxes socials • millorar contínuament d’aquest lloc web • Mostrar-anuncis en funció de les teves hàbits de navegaciónNo utilitzi mai galetes per: • Recollir informació d’identificació personal (sense el teu permís exprés) • recollir informació sensible (sense el teu permís exprés) • Compartir dades d’identificació personal a tercer S

3.2 COOKIES DE TERCERS QUE FEM SERVIR EN AQUESTA WEB I QUE DEBESCONOCEREsta web, com la majoria de llocs web, inclou funcionalitats proporcionades per terceros.También es posen a prova regularment nous dissenys o serveis de tercers pararecomendaciones i informes. Això pot modificar ocasionalment la configuració de galetes i queaparezcan galetes no detallades en la present política. És important que sàpigues que són cookiesprovisionales que no sempre és possible informar i que només tenen finalitats d’estudi i valoración.En cap cas es van a utilitzar cookies que comprometin la teva privacidad.Entre les galetes de tercers més estables estan: • Les generades per serveis d’anàlisi, concretament, Google Analytics per ajudar alwebsite a analitzar l’ús que fan els Usuaris del lloc web i millorar la usabilitat delmismo, però en cap cas s’associen a dades que poguessin arribar a identificar el usuario.Google Analytics, és un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia deDelaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). l’usuari pot consultar aquí el tipus de cookies utilitzades per Google . Cookie de Google+ yGoogle Maps, segons el que disposa la seva pàgina sobre quin tipus de cookies s’utilitzen. • Seguiment de Google Adwords: Utilitzem seguiment de conversions d’GoogleAdWords. El seguiment de conversions és una eina gratuïta que indica el quesucede deprés que un client faci clic als anuncis, tant si ha comprat un productocomo si s’ha subscrit al seu butlletí informatiu. Aquestes galetes expiren als 30 dies i nocontienen informació que pugui identificar-te personalmente.Para obtenir més informació sobre seguiment de conversions de Google i lapolítica d’privacidad.La publicitat generada per AdWords, basada en els interessos de l’usuari, es generen i es lemuestran a partir de la informació recollida d’activitats i navegacions que el usuariorealiza en altres llocs web, ús de dispositius, apps o programari relacionat, la interacció conotras eines de Google (galetes DoubleClick) .DoubleClick fa servir les cookies per millorar la publicitat. Les galetes solen usar-se comúnmentepara orientar anuncis basats en contingut rellevant per a un usuari, millorar els informesde rendiment de la campanya i evitar mostrar anuncis que l’usuari ja hagi visto.DoubleClick fa servir ID de cookies per tenir un registre de quins anuncis s’han mostrat endeterminados navegadors . En el moment de publicar un anunci en un navegador, DoubleClick pot usar l’identificador de galeta d’aquest navegador per comprovar quins anuncis deDoubleClick ja s’han mostrat en aquest navegador en concret. Així és com DoubleClick evitamostrar anuncis que l’usuari ja ha vist. De la mateixa manera, els ID de cookies permeten aDoubleClick registrar les conversions relatives a les sol·licituds d’anuncis, com quan unusuario veu un anunci de DoubleClick i, més endavant, fa servir el mateix navegador per visitar elsitio web de l’anunciant i realitzar una compra.Las galetes DoubleClick no contenen informació personal d’identificació. De vegades, lacookie conté un identificador addicional similar en aparença al identificador de galeta. Esteidentificador s’usa per identificar una campanya publicitària a la qual es prèviament ja sehabía exposat un usuari; no obstant això, DoubleClick no emmagatzema cap altre tipus de datosen la galeta i, a més, la informació no és personal d’identificació. • WordPress: La Web és usuària de la plataforma de subministrament i allotjament deblogs WordPress, propietat de l’empresa nord-americana Automattic, Inc a aquests efectes, eluso tals cookies pels sistemes no mai estan sota control o gestió de la responsablede la web, poden canviar la seva funció en qualsevol moment, i entrar galetes nuevas.Estas galetes tampoc reporten al responsable d’aquest web benefici algun. Automattic, Inc, utilitza a més altres cookies amb la finalitat d’ajudar a identificar i rastrear als visitants delos llocs de WordPress, conèixer l’ús que fan del lloc web d’Automattic, així com suspreferencias d’accés al mateix, tal com es recull en l’apartat “Galetes” de la seva política de privacitat. • Galetes de xarxes socials: les galetes de xarxes socials poden emmagatzemar-se en sunavegador mentre navega per la web, per exemple, quan utilitza el botó de compartircontenidos del web en alguna xarxa social.Las empreses que generen aquestes cookies corresponents a les xarxes socials que utilitza estaweb tenen les seves pròpies polítiques de cookies: • ? Cookie de Twitter, segons el que disposa la seva política de privacitat i ús decookies. • ? Cookie de Facebook, segons el que disposa la seva política de cookies • També faig servir galetes de serveis d’afiliació per a productes d’Amazon, per exemple, per la qual cosa en recomanar un producte, i definitivament compris després pasarpor la plataforma d’Amazon, tindré una Comisió continuació, i segons i exigeix l’article 22.2 de la LSSI es detallen les galetes que poden instalarsehabitualmente durant la navegació per aquest lloc web: Galetes: NID __utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmzDuración: 2 añosFinalidad: Permeten fer un seguiment del lloc web mitjançant l’eina Google Analytics, que és un servicioproporcionado per Google per obtenir informació dels accessos dels usuaris als llocs web. Alguns dels datosalmacenados per a posteriors anàlisis són: el nombre de vegades que l’usuari ha visitat el lloc web, dates de la primeray l’última visita de l’usuari, durada de les visites, pàgina des de la qual l’usuari ha accedit al lloc web, motor debúsqueda que l’usuari ha fet servir per arribar al lloc web o vincle que ha seleccionat, lloc del món des del queaccede l’usuari, etc. La configuració d’aquestes galetes està predeterminada pel servei que ofereix Google, motiu per el qual li suggerim que consulti la pàgina de privadesa de Google Analytics, http: //www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html per obtenir més informació sobre les cookies que usay com deshabilitar (entenent-se que no som responsables del contingut o la veracitat dels llocs web de tercers) —————— galetes: doubleclick.com , DSIS- IDE-IDDuración: 30 díasFinalidad: Aquesta galeta s’utilitza per tornar a la focalització, l’optimització, la presentació d’informes i laatribución d’anuncis en línia. DoubleClick envia una galeta al navegador després de qualsevol impressió, clic o otraactividad el resultat sigui una crida al servidor de DoubleClick. Si el navegador accepta la galeta, aquesta es almacenaen ell] —————- Galetes: frDuración: 90 díasFinalidad: Es tracta de la galeta de publicitat principal de Facebook. S’utilitza per oferir, analitzar i millorar larelevancia dels negocis —————- Galetes: sbDuración: 2 anys des de la seva instalaciónFinalidad: Es tracta de la galeta de publicitat principal de Facebook. S’utilitza per oferir, analitzar i millorar la rellevància dels anuncis —————- Galetes: prli_clicks_ prli_visitorDuración: clics dura 30días i visitor dura 365 díasFinalidad: Es tracta de cookies que realitzen un seguiment dels clics que es fan a cadaenlace i Pretty Links mostra estadísticas.

3.3 COM GESTIONAR i INHABILITAR  AQUESTES COOKIES

Si no vols que els llocs web posin cap galeta en el teu equip, pots adaptar la Configuració del navegador de manera que se’t notifiqui abans que es descarregui cap galeta. De la mateixa manera, pots adaptar la configuració de manera que el navegador rebutgi totes les galetes, o únicament lascookies de tercers. També pots eliminar qualsevol de les galetes que ja es trobin en tuequipo. Tingues en compte que hauràs d’adaptar per separat la configuració de cada navegador yequipo que utilices.La web posa a disposició dels usuaris que vulguin impedir la instal·lació de les mencionadascookies, enllaços facilitats a l’efecte per navegadors l’ús es considera més estès: Google Chrome – Internet Explorer – Mozilla Firefox – Apple Safari3.4 Legislació aplicable i JURISDICCIÓNLa relació entre el responsable de la web i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Manresa, llevat que la Llei aplicable disposi una altra cosa.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes