Seure i aixecar-te amb salt

Drets, ens deixarem caure enrere doblegant genolls i arrodonint la columna. Les mans passen a darrere a recolzar amb el terra, i amb la inèrcia de les cames impulsades endevant i amb ajut de les abdominals ens aixequem i realitzem un saltet.

No comments yet.

Deixa un comentari

Powered by WordPress. Designed by WooThemes