SQUAT SENSE PES

Consisteix en doblegar els genolls com si volguéssim seure en una cadira, controlant que els genolls no sobrepassin gaire les puntes dels peus, és a dir que el pes quedi ben repartit i no caigui massa endevant. Podem acompanyar el moviment desplaçant els braços endevant per equilibrar el pes.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes